Home   Uncategorized   Sri Nobel Space Intruders Game

Sri Nobel Space Intruders Game

To all parents, please download the Scratch software here to be able to view studentsí file :†Scratch

Ariella Lee Ern Xin
Bryan Ho Wye Joon
Eugene Lam Tzun Ee
Koh Hoe Theen
Joshua Liew Weng Yew
Kaylan Chian Yuhan
Kua Yi En
Lock Zen Chian
Rafe Chong Rong Zhe
Tan Syi Ryi (Reon)
Adam Luca Marchione
Sean Cheah Yi Xuan
Soon Yee Ze
Shum Xin Tung
Tristan Lim Chun Ming
Yee Jia Yi (Eugene)
Cheng Hui Jia
Caitlin Wong Hui Shan
Ryan Leong Chiu Wai
Tan Reuel
Asher Ng Chian Yi
Ryan Lim Chun Yew
James Ricard Williamson
Cheng Hui Ling
Alissa Low Li Jin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*