Home   Latest   SK SRI NOBEL PACMAN

SK SRI NOBEL PACMAN

To all parent’s, please Download the Scratch software here to be able to view students’ file : Scratch

Alissa Low Li Jin
Bryan Ho Wye Joon
Caitlin Wong Hui Shan
Eugene Lam Tzun Ee
Cheng Hui Jia
Kua Yi En
Rafe Chong Rong Zhe
Ryan Leong Chiu Wai
Shum Xin Tung
Ryan Lim Chun Yew
Tan Syi Ryi (Reon)
Joshua Liew Weng Yew
Lock Zen Chian
Adam Luca Marchione
Yee Jia Yi (Eugene)
Koh Hoe Theen
Soon Yee Ze
Tan Reuel
Asher Ng Chian Yi
Ariella Lee Ern Xin
Tristan Lim Chun Ming – not saving his project in the specific file
Kaylan Chian Yuhan - not saving his project in the specific file
James Ricard Williamson - not saving his project in the specific file

Minecraft Game

Cheng Hui Ling
Sean Cheah Yi Xuan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*